Триъгълник (Triangle Choke)


Триъгълник показан от легендата Дракулино. Основните детайли за завършването на триъгълника са – контрол на стойката, ръката прехвърлена от срещуположната страна, контрол на главата и събиране на коленете.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Триъгълник от гард.