Коланите в Бразилското Джу Джицу (BJJ)


В тази статия ще се опитаме да обясним, какви са коланите в Бразилското Джу Джицу и какви са критериите за получаването им. Годините дадени за всеки колан са за около 3 тренировки седмично и са ориентировъчни, степените в BJJ се дават само за знания и умения и периода за всеки колан може да варира. За коланите няма изпит, или определени техники, които трябва да се знаят – инструкторът преценя нивото на ученика.

 Бял колан – всеки нов трениращ започва като бях колан. Фокуса в началото е изграждането на двигателна култура и научаването на нови техники. В Бразилското Джу Джицу няма конкретна последователност, в която се учат техниките, и всеки сам започва да си запълва пъзела. След около 1,5-2 години сериозни тренировки и много часове прекарани в борба на татамито, ученикът обикновено е готов за син колан.
 Син колан – новият син колан има богат арсенал от техники, и солиден опит на татамито но все още има пропуски в играта, фокусът продължава да бъде учене на нови техники и отрениране на старите. Това е един от най-дълго носените колани, и стъпката към лилав е една от най-трудните в BJJ.  За да се премине към следващото ниво е нужна завършена игра без пропуски в нито една сфера. След около 3 години(общо 4.5-5) обикновено се достига ниво за лилав колан.
 Лилав колан – това е първата инструкторска степен в BJJ, ученикът е овладял много добре основите и е квалифициран да преподава на начинаещите. След получаването на лилав колан фокусът вече се измества от учене на нови техники към вникване по-добре в нещата които вече знае, и по-добро комбиниране. Лилавият колан минава още веднъж през основите, и за да заслужи следващата степен не само ги знае – но ги знае перфектно. Ако успее да вкара противника в любимите си позиции, опитния лилав колан е опасен дори и за черния. След около 7-8 години тренировки обикновено се достига следващото ниво.
 Кафяв колан – кафявия колан не само знае перфектно основите, но и има позиции в които нивото му е като на черен. От тук нататък целта е всички аспекти на играта да се отренират на това ниво. Често кафявия колан се концентрира в по-слабите си позиции за да ги направи перфектни.  След около 9-10 години тренировки е готов за най-високата степен.
 Черен колан – черният колан е най-високата степен в Бразилското Джу Джицу давана за умения. Всички сфери на играта се знаят перфектно, и с лекота се правят дори сложни комбинации. Ученето в BJJ обаче не свършва дотук. Възможните техники и комбинации са безкрайни и добрите черни колани постоянно обогатяват и развиват BJJ.
След определен брой години като черен колан(в началото 3, по-късно 5) се получава по една степен(лента на колана).  На седма степен се дава черно/червен колан, след 7 години осма и бяло/червен. След още десет девета степен и червен колан. Червен колан десета степен, е запазен за създателите на Бразилското Джу Джицу – Carlos, Oswaldo, Jorge, Gastão and Hélio Gracie.