Армбар


Базов армбар показан от MMA състезателя BJ Penn. Основните детайли, на които трябва да се наблегне при армбара са – контрол на китката, контрол на трицепса, затваряне на лакътя с кракът стъпил на таза, контрол на гърба с другия крак и завъртане на 90 градуса.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базов Армбар