Кимура (Kimura)


Кимура показана от черния колан Кен Примола. Основните детайли за кимурата са – хват без палци, контрол и завъртане на 90 градуса, кракът на гърба пречи на опонента да се превърти напред, ръката на противника се пази свита(максимум 90 градуса).
 
 
 
 
 
 
 
Кимура от гард